Featured

Kroppens energisystemen – Vilka de är och varför det är bra att kunna dessa?

I princip alla djur kräver energi för att fungera, för att röra på sig. De flesta får energin ifrån föda, det vill säga från makronutrienterna kolhydrater, fett och protein. Djurens och människans kropp har utvecklat system för att bryta ner födan till väldigt små beståndsdelar och plocka in dessa till enskilda celler som i sin tur bryter ut de kemiska komponenterna och skapar energi med hjälp av olika system. Artiklar på hur vi spjälkar maten kommer senare men här vill jag visa på vilka energisystem som finns och när de arbetar.

Vilka energisystem har vi?
– Kreatinfosfatsytemet
– Glykolysen
– Laktat/Pyruvat-cykeln
– Beta-oxidationen
– Deaminering
– Citronsyracykeln
– Andingskedjan
De ovan listade är namnen på de energisystem som finns i våra kroppar och ger oss möjlighet till att skapa energi i form av rörelse. Jag kommer att skriva enskilda blogginlägg om dessa, klicka på namnen så förs ni vidare!

Anaeroba processer
Anaerobt innebär att syre INTE finns tillgängligt. Processer i kroppen som kan fungera utan tillgång på syre, eller på väldigt lite syre, kallas för anaeroba processer. Av listan ovan så handlar det om kreatinfosfatsystemet, glykolysen och laktat/pyruvatcykeln (åt ett håll).

Aeroba processer
Aerobt innebär att syre finns tillgängligt på något vis i processen. De energisystem som det handlar om är Beta-oxidationen, citronsyracykeln, Deaminering och andingskedjan.

Dessa olika energisystem kommer jag som sagt gå in mer djupgående i men självklart är det aldrig så att det alltid är endast ett system som arbetar. Dessa system hänger ihop med varandra och är till viss del beroende av varandra. Under ser du en beskrivande karta över de olika metabola processerna sker och hur de påverkas av varandra.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Karta_over_metaboliska_processer_i_manniskan.png

Varför kan det vara viktigt att förstå energisystemen?
Är man det minsta lilla intresserad utav träning och kost så kostar det inte att förstå hur vi skapar energi från de olika makronutrienterna och vilken effekt olika typer av träning har på våran kropp.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: